دسته‌ها
اخبار

می TF 2024 اکنون در دسترس است!

تصویر

برای مشاهده این موضوع بر روی تصویر کلیک کنید.

امکانات عبارتند از:

  • پروژه های سفارشی و ساخته شده
  • مدل های کار صنایع دستی ساختم،
  • رقابت ویترینی خلاقیت و استعداد را به همراه دارد

ستون ها عبارتند از:

  • برای تمرکز
  • شخم زدن زمین های جدید
  • بعد دیگر
  • یک کفن نشان می دهد
  • سیم کوچک
  • کار حراج
  • ،اب بازی های حرف زدن

منبع: https://www.toyfarmer.com/news/the-may-tf-2024-is-online-now