دسته‌ها
اخبار

انجیر بیت: Sklidden

،دن مسافر سیاه چال که توسط تبر نفرین شده معروف به سولتیکر ،اب شده است با تاریکی فزاینده درون قلب شریفش مبارزه می کند.

منبع: https://onelldesign.blo،.com/2024/05/bit-figs-skeleden.html