دسته‌ها
اخبار

انتقال وب لاگ Glyos: The First Pheyden

تا به امروز مورد علاقه من باقی مانده است. OG جایگاه دائمی افتخاری در کابینه عتیقه من دارد. این یکی از اولین چیزهایی است که هر روز وقتی از خواب بیدار می شوم می بینم و به راحتی می توان آن را برای ماجراجویی گرفت. این دکور حس بسیار ساده ای دارد. این دیوانه کننده است که این طراحی حتی با کوچکترین تغییرات چقدر تکامل یافته است.

برای ارسال پاسخپاک ،

منبع: https://onelldesign.blo،.com/2024/02/first-pheyden.html